سیاست مرجوعی و عودت

مدت زمان رسیدن محصولات خریداری شده پس از تحویل به پست حداقل ۵ روز کاری می باشد.

برای خرید به صورت عمده یا دریافت قیمت همکاری ، با ما تماس بگیرید.

همه محصولات دارای یک هفته گارانتی هستند و در صورت هرگونه مشکل که از جانب ما باشد، جنس خرید شده پس گرفته ، یا تعویض میشود